Voorbereiding start planuitwerkingsfase

Op 1 juli 2020 heeft het Algemeen Bestuur van het waterschap het Voorkeursalternatief vastgesteld voor de dijkversterking tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen. Dit is het plan op hoofdlijnen voor de dijkversterking. Daarin is de beermuur als maatwerklocatie aangeduid. Het afgelopen jaar heeft het waterschap de volgende fase voorbereid: de planuitwerkingsfase. In deze fase gaan we het Voorkeursalternatief in meer detail uitwerken en daarmee ook de maatwerklocatie beermuur. Daarover gaan we graag met u in gesprek.

Informatiebijeenkomst beermuur

Voor bewoners van woningen achter de historische beermuur organiseren we op 14 juli een informatiebijeenkomst via Zoom. Per brief ontvangen zij nadere details over de bijeenkomst. Op deze pagina vindt u algemene instructies voor het gebruik van Zoom en hoe u kunt inloggen. Heeft u geen brief ontvangen maar bent u wel geïnteresseerd in de beermuur? Neemt u dan contact met op Laura van Santen op emailadres sterkelekdijk@hdsr.nl of via telefoonnummer 06-2921 8993.

Download hier de Zoom-instructies (pdf, 489 kB).

Uw inbreng

Net als in de verkenningsfase vragen we bewoners en belanghebbenden om ook in de planuitwerkingsfase mee te denken. Voordat we van start gaan met de planuitwerkingsfase, komen we graag in contact met u: hoe wilt u betrokken worden bij het dijkversterkingsproject en waar moeten we rekening mee houden? Hierover leest u meer in de nieuwsbrief die deze zomer verschijnt. We nodigen grondeigenaren en bewoners aan de dijk uit voor een persoonlijk gesprek. Zij ontvangen hierover binnenkort een brief.