Samen aan de slag

Op 21 februari ondertekenden onze bestuurder Els Otterman met de Utrechtse gedeputeerde Mariëtte Pennarts, de wethouders Gerrit Boonzaaijer (Utrechtse Heuvelrug) en Hans Marchal (Wijk bij Duurstede) en de heer Jos van Hees van Rijkswaterstaat een intentieovereenkomst.

De bestuurders zien dat de dijkversterking kansen biedt om het gebied niet alleen veiliger, maar ook mooier te maken. Deze kansen zien zij vooral op de thema's: waterveiligheid, ruimtelijke kwaliteit, ecologie, verkeersveiligheid en cultuurhistorie. Met het ondertekenen van deze overeenkomst committeren zij zich aan verdere samenwerking.

Ondertekening intentieovereenkomst op 21 februari 2019

Hoe gaan we verder?

Samen met de bewonersgroep zijn we bezig met het ontwerpen van oplossingen. Na de zomer leggen we de oplossingen die het meest kansrijk zijn vast. Op 3 september nodigen we u uit om met ons mee te denken welke oplossingsrichting u het meest aanspreekt. Zo komen we samen tot het beste plan.


Overzichtskaart van het plangebied voor de dijkversterking tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen