Drukbezochte bewonersavond zorgt voor waardevolle informatie

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden organiseerde dinsdag 3 september een bewonersavond over de kansrijke oplossingen voor de dijkversterking tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen. Meer dan 100 bewoners en andere belangstellenden werden rondgeleid langs de plannen voor de dijkversterking. Daarbij werden de mensen actief uitgenodigd om te laten weten wat ze van de plannen vinden.

Rondleiding

De avond in het Calypso theater in Wijk bij Duurstede kende geen plenaire sessie. In plaats daarvan werden bezoekers in kleine groepjes rondgeleid langs verschillende tafels. De vier tafels:

  • Waar staan we nu met de dijkversterking?
  • Welke drie oplossingen liggen er?
  • Hoe zijn de oplossingen tot stand gekomen?
  • Wat zijn de ambities en kansen?

Bestuurders

De bezoekers konden tijdens de avond in gesprek met het projectteam van de dijkversterking. Daarnaast waren hoogheemraad Els Otterman en wethouders Gerrit Boonzaaijer (Utrechtse Heuvelrug) en Hans Marchal (Wijk bij Duurstede) aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

Waardevolle informatie

Uit de vele gesprekken met bewoners kwam waardevolle informatie naar voren. Deze informatie is genoteerd door het waterschap en wordt meegenomen bij het verder ontwerpen van de plannen. Later volgt nog een terugkoppeling op de ingebrachte vragen en suggesties.

Nota Kansrijke Oplossingen

Was u niet in de gelegenheid om dinsdag 3 september langs te komen? De Nota Kansrijke Oplossingen vindt u ook op onze website. Heeft u vragen over de nota of suggesties voor de dijkversterking? Laat het weten via sterkelekdijk@hdsr.nl of bel met omgevingsmanager Jannes van Hove: 06-27090415.