Renovatie Waterpoort in de Beermuur gaat starten

De deuren en de bijbehorende onderdelen van de Waterpoort in Wijk bij Duurstede worden gerenoveerd of vernieuwd om de veilige werking van de deuren voor de aankomende jaren te garanderen. Dit betekent dat de deur en daarbij horende onderdelen een periode worden weggehaald uit de poort.

Mogelijke hinder

De werkzaamheden starten begin mei met het weghalen van de deur en worden medio juli afgerond als de deur weer wordt teruggeplaatst. In deze periode wordt de doorgang van de poort een aantal keer afgezet met bouwhekken en moeten voetgangers omlopen.

Deur weg; poort veilig

De doorgang van de poort wordt -zolang de deur niet aanwezig is- veilig achtergelaten. Er is een calamiteitenplan opgesteld voor het geval dat de poort vanwege hoog water gesloten moet worden als de deur er uit is. De werkzaamheden aan de poortdeur worden in een nabij gelegen loods uitgevoerd.

Achtergrond Beermuur en Waterpoort

De Beermuur beschermt Wijk bij Duurstede al zeven eeuwen: als stadsmuur tegen de vijand en als waterkering bij hoogwater. Gedurende al die eeuwen werd de muur regelmatig verstevigd en verbouwd; de laatste keer was in 1989 tijdens de dijkverzwaring. Toen is een elektrische deur in de muur geplaatst en die wordt sindsdien elk jaar getest.

Als het peil in de Rijn bij Lobith stijgt tot boven de 16 meter, sluit het waterschap de elektrische deur in de Beermuur. Bij stroomuitval kan de deur ook handmatig worden gesloten. Voor extra veiligheid zijn er nog steeds schotbalksleuven in de Waterpoort: om net als voorheen, de opening af te kunnen sluiten met twee rijen schotbalken.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Schep B.V. en De Vos Elektrotechniek Mijdrecht B.V. Zij werken in opdracht van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.


Contact

Voor vragen over de renovatie kunt u contact opnemen met Margreet van Zee. Dit kan via sterkelekdijk@hdsr.nl of 06 126 156 97.