Bijwerken van ecologische gegevens

Voor het project zijn recente gegevens nodig over beschermde flora en fauna langs de dijk. Sommige gegevens zijn mogelijk verouderd, daarom is bijwerken van de gegevens noodzakelijk. Dit gebeurt door middel van veldonderzoek. Waarnemingen vinden doorgaans plaats vanaf de dijk, bijvoorbeeld met behulp van een verrekijker, en worden overdag of in de avonduren uitgevoerd. Het onderzoek begint in maart en loopt tot begin september. Het wordt uitgevoerd door het bedrijf Waardenburg Ecology.