Verschillende onderzoeken: proefsleuven graven en archeologisch booronderzoek

De komende periode voeren we voor de dijkversterking tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen diverse onderzoeken uit. We graven proefsleuven voor de kabels en leidingen en doen archeologisch booronderzoek.

Onderzoek naar ligging kabels en leidingen

Langs en door de dijk lopen een aantal kabels en leidingen (zoals water, data, gas, elektriciteit, riolering). Om te bepalen of er maatregelen nodig zijn aan de kabels en leidingen is het nodig om onderzoek te doen naar de precieze ligging. Dit doen we door het graven van proefsleuven: hiermee controleren we of de kabels en leidingen in het veld daadwerkelijk liggen op de plaatsen zoals ze bij het waterschap bekend zijn.

Archeologisch booronderzoek

Het archeologisch booronderzoek is nodig om een betere inschatting te kunnen maken van de aanwezige archeologische resten in het gebied. We hebben een bureauonderzoek en een eerste verkennend booronderzoek uitgevoerd. Op basis daarvan zijn de gebieden vastgesteld waar (mogelijk) vindplaatsen aanwezig zijn. Mogelijk verdwijnen er archeologische resten vanwege de geplande ingrepen. Voordat dit gebeurt willen we hier nog zoveel mogelijk van vastleggen en over leren.

Voorwaarden dijkbeheerder

Voor het doen van deze onderzoeken in deze periode van het jaar zijn afspraken met de dijkbeheerder gemaakt. De dijkbeheerder heeft duidelijk voorwaarden meegegeven aan het onderzoeksteam zodat de werkzaamheden de waterveiligheid van de dijk niet aantasten.