Vergunning Wet natuurbescherming (WNB) ligt ter inzage

Omdat we met de dijkversterkingswerkzaamheden in de buurt van beschermde natuurgebieden aan de slag gaan, hebben we een vergunning ‘Wet natuurbescherming’ aangevraagd. De Provincie Utrecht wil deze vergunning verlenen ten behoeve van ons dijktraject tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen (Lekdijk). Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden om de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden te beschermen.

Vergunning inzien

Momenteel kunt u de vergunning inzien en eventueel een zienswijze indienen. De WNB-vergunning ligt sinds 7 juni ter inzage bij de Provincie Utrecht. Het is mogelijk om tot woensdag 19 juli (6 weken na de publicatiedatum) een zienswijze in te dienen. U kunt de vergunning inzien waar u ook meer informatie vindt over het indienen van zienswijzen.

Bekijk hier de Wet natuurbescherming.