SoSEAL veldproef: innovatietechniek in de praktijk

Zo’n 50 genodigden zagen hoe de innovatietechniek SoSEAL in de praktijk werd toegepast. Op 16 februari organiseerde De Stichtse Rijnlanden samen met haar innovatiepartners een informatiemiddag rondom de veldproef met SoSEAL. Bij SoSEAL wordt de bodem geïnjecteerd met een mengsel van organische stoffen en een zoutoplossing. Hierdoor start een natuurlijk proces waarbij vlokken ontstaan die de holle ruimtes tussen de zandkorrels opvullen. Zo ontstaat een verticale barrière die de doorlatendheid van de zandlaag vermindert. Dit voorkomt dat piping plaatsvindt. Deze innovatieve methode werd met deze veldproef verder getoetst op samenstelling, techniek en wijze van uitvoering.

Innovaties zijn belangrijk om dijken duurzamer te versterken met minder risico’s en kosten. Binnen Sterke Lekdijk investeren we in het verder ontwikkelen van innovaties om deze te kunnen toepassen in onze dijkversterkingen. In het deelproject Wijk bij Duurstede – Amerongen onderzoeken we onder andere de innovatie SoSEAL.

Wat is piping?

Bij piping stroomt water via een zandlaag onder de dijk door en komt het achter de dijk weer omhoog. Doordat het water zand meeneemt ontstaat na een tijd een doorgaande verbinding met het rivierwater en het land achter de dijk. Dit leidt tot een verzwakte dijk en mogelijk tot het bezwijken van de dijk.