Realisatie dijkversterking Wijk bij Duurstede-Amerongen in september van start

De eerste werkzaamheden voor het dijkversterkingstraject Wijk bij Duurstede-Amerongen zullen naar verwachting rond september 2024 gaan plaatsvinden. De start van de realisatie werd oorspronkelijk begin 2024 verwacht, maar dit is niet haalbaar gebleken. De reden hiervoor is tweeledig. De eerste reden is dat de projectorganisatie iets meer tijd nodig heeft om de stukken van de planuitwerkingsfase goed af te ronden. Een andere reden is dat het verkrijgen van subsidie bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) meer tijd kost.

Inmiddels wordt steeds duidelijker wat er precies waar en wanneer gaat gebeuren. Voordat we starten met de uitvoering zullen we iedereen informeren over wat dit betekent voor zijn of haar persoonlijke situatie. Bewoners of bedrijven die werkzaamheden voor hun deur kunnen verwachten zullen we hierover persoonlijk informeren en daarnaast organiseren we voor de start van de uitvoering een informatiebijeenkomst om de werkzaamheden aan het bredere publiek toe te lichten.

Heeft u vragen hierover? Neem contact met ons op!

Margreet van Zee

Tel 06-12615697

sterkelekdijk@hdsr.nl