Omgevingsvergunning verticale constructies Wijk bij Duurstede verleend

Op 21 december 2023 heeft B&W van de gemeente Wijk bij Duurstede in het kader van de dijkversterking WAM de omgevingsvergunning voor het aanbrengen van de verticale constructie in de dijk verleend. Dit betreffen de stabiliteits- en heaveschermen in de vorm van met name stalen en kunststof damwanden.  De vergunning ligt vanaf 21 december 2023 voor 6 weken ter inzage via de pagina van de gemeente Wijk bij Duurstede.