Halfjaarlijkse deformatiemetingen

Van 19 juli tot en met 4 augustus 2023 zullen er halfjaarlijkse deformatiemetingen plaatsvinden. BouwRisk B.V. voert deze metingen uit in opdracht van HDSR. Ze zullen de bestaande meetbouten in de gebouwen binnen het projectgebied opnieuw meten. Het doel is om eventuele veranderingen in de bodemgesteldheid in de gaten te houden. Gedurende de hele duur van het dijkversterkingsproject zullen de landmeters van BouwRisk B.V. deze metingen uitvoeren.

In juni/juli 2022 heeft BouwRisk B.V. meetbouten geïnstalleerd in opdracht van HDSR. Deze meetbouten zijn vervolgens ten opzichte van NAP (Normaal Amsterdams Peil) gemeten als referentiepunt.

Het is niet nodig voor bewoners om thuis te blijven tijdens de metingen. De werkzaamheden kunnen zelfstandig worden uitgevoerd. Bewoners van panden waar de halfjaarlijkse herhalingsmeting zal worden uitgevoerd, ontvangen eind juni een brief van BouwRisk B.V.