Informatieavond dijkversterking Wijk bij Duurstede - Amerongen op 18 januari 2023

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden organiseert op woensdag 18 januari een informatiebijeenkomst over de dijkversterking tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over o.a. het ontwerp projectplan Waterwet, het milieueffectrapport (MER) en de ontwerpvergunningen. Van 23 december tot en met 17 februari kunt u deze documenten inzien. U kunt een reactie geven door een zienswijze in te dienen.

Wat: Informatieavond dijkversterking Wijk bij Duurstede – Amerongen
Waar: Calypso Theater, Markt 4, Wijk bij Duurstede
Wanneer: 18 januari, 19.00 – 21.30

Aanmelden is niet nodig.

Waarover informeren wij u?

Tijdens de avond informeren we u o.a. graag over:

  • het ontwerp projectplan Waterwet;
  • het milieueffectrapport;
  • de ontwerp vergunningen van de dijkversterking tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen.

Hoe ziet het programma eruit?

Na een welkom en een korte presentatie kunt u zich op een informatiemarkt verder laten informeren over onderwerpen waar u specifiek interesse in hebt. Medewerkers van het waterschap, onze innovatiepartner en onze gebiedspartners staan u graag te woord. Het programma van de informatiebijeenkomst ziet er in de tijd als volgt uit.

19.00 – 19.30 uur: Inloop
19.30 – 20:15 uur: Welkom & korte presentatie
20:15 – 21:30 uur: Doorlopende informatiemarkt met verschillende thematafels, zoals: dijkversterking, innovaties, koppelkansen van gemeenten en Provincie Utrecht.

Wat ging vooraf?

In 2020 heeft Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden het Voorkeursalternatief van de dijkversterking vastgesteld. Op basis daarvan werkten we het dijkontwerp verder uit. Ook zijn de koppelkansen uitgewerkt, zoals fietspaden, voetpaden en rustpunten. Hierover werd afgelopen zomer door gemeente Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug en Provincie Utrecht een besluit genomen.

De Waterwet schrijft voor dat de dijk tussen Wijk bij Duurstede en Amerongen versterkt mag worden nadat het waterschap een projectplan heeft opgesteld. In dit plan staat wat versterkt moet worden en op hoofdlijnen hoe dit gaat gebeuren. Het ontwerp van dit projectplan Waterwet ligt samen met het milieueffectrapport en de ontwerpvergunningen ter inzage.

Hoe, waar en wanneer kunt u de ontwerpbesluiten en het MER inzien?

Van 23 december 2022 tot en met 17 februari 2023 legt de Provincie Utrecht het ontwerp projectplan Waterwet met de bijbehorende ontwerpstukken voor iedereen ter inzage. Deze stukken zijn digitaal beschikbaar.

De stukken zijn ook in geprinte vorm tijdens kantooruren in te zien op de volgende locaties:

  • Gemeente Wijk bij Duurstede: Karel de Grotestraat 30, Wijk bij Duurstede
  • Gemeente Utrechtse Heuvelrug: Kerkplein 2, Doorn

Een afspraak maken is niet nodig.


Project Sterke Lekdijk

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden versterkt de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven over een totale lengte van 55 kilometer om de dijk ook in de toekomst voldoende veilig te houden. Zes deeltrajecten waaronder Wijk bij Duurstede en Amerongen vormen samen het project Sterke Lekdijk. Elk deeltraject bevindt zich in een ander stadium van de dijkversterking. Sterke Lekdijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.