Archeologisch booronderzoek

Het gebied van dijkversterkingstraject Wijk bij Duurstede-Amerongen, onderdeel van project Sterke Lekdijk, kent een rijke historie. Daar kunnen we misschien iets van terugvinden in de grond tijdens de uitvoering van de dijkwerkzaamheden. Om te voorkomen dat deze historische waarden verloren gaan, voeren we een archeologisch onderzoek uit.

Ingenieursbureau Arcadis heeft in 2021 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek zijn gebieden in kaart gebracht, waar mogelijk archeologische resten terug te vinden zijn. Arcadis heeft geadviseerd vervolgonderzoek uit te voeren, namelijk in de vorm van een archeologisch booronderzoek.

Invloed op de dijkversterking

Het archeologisch booronderzoek is nodig om een betere inschatting te maken van de aanwezige archeologische resten in het gebied rondom de dijkversterkingsmaatregelen. Het is belangrijk nu al een goed beeld te hebben van deze resten, omdat dit van invloed kan zijn op de plannen voor de dijkversterking. Het archeologisch (boor)onderzoek is ook onderdeel van het projectbesluit en de milieueffectrapportage, belangrijke stappen in de voorbereidingen van de dijkversterking. De specialisten van onderzoeksbureau RAAP voeren daarom vanaf 21 februari 2022 handmatige booronderzoeken uit. Als we voor dit onderzoek toegang tot uw grond nodig hebben, nemen we hierover uiteraard vooraf contact met u op.

Broedseizoen

Vanaf 15 maart kunnen we geen werkzaamheden uitvoeren in de uiterwaard, vanwege de start van het broedseizoen. Daarom voeren we het onderzoek voorafgaand aan het broedseizoen uit, zodat we op tijd de voorbereidingen kunnen treffen voor de dijkversterking. Het waterschap heeft goedkeuring gegeven aan ons projectteam voor het uitvoeren van deze onderzoeken.

Over eventuele archeologische vondsten informeren we u uiteraard graag!


Contact en meer informatie

Heeft u vragen over deze onderzoeken of wilt u meer weten over de dijkversterking op dit traject? Neemt u dan contact op met Laura van Santen, telefoonnummer 06 - 29 21 89 93, of per e-mail via sterkelekdijk@hdsr.nl.