Conditionerende onderzoeken

Op het deeltraject Wijk bij Duurstede – Amerongen wordt er op verschillende momenten in het jaar onderzoek gedaan. In onderstaand overzicht kunt u de planning zien voor 2023. De planning is echter onder voorbehoud en kan nog gewijzigd worden. Meer informatie over de conditionerende onderzoeken kunt u vinden op www.hdsr.nl/sterkelekdijk/onderzoeken.

Juli 2023

Status: Afgelopen
 • Herhalingsmeting deformatiemetingen
 • Constructieve inventarisatie woningen
 • Waterbodemonderzoek dijktaluds/beheerstroken
 • Sonderingen en boringen ten behoeve van verticale constructies

Augustus 2023

Status: Afgelopen
 • Landbodemonderzoek dijktaluds/beheerstroken
 • Sonderingen en boringen ten behoeve van verticale constructies

September 2023

Status: Afgelopen
 • Landbodemonderzoek dijktaluds/beheerstroken
 • Aanvullende proefsleuven kabels en leidingen
 • Detectieonderzoek kabels en leidingen
 • Archeologische proefsleuvenonderzoek
 • Aanvullend ecologisch onderzoek erfvogels

Oktober 2023

Status: Afgelopen
 • Aanvullend ecologisch onderzoek erfvogels

November 2023

Status: Afgelopen
 • Waterbodemonderzoek de Hank

December 2023

Status: Afgelopen
 • Afrittenonderzoek

Januari 2024

Status: Huidig
 • Herhalingsmeting deformatiemeetbouten
 • Aanvullend ecologisch veldonderzoek