Conditionerende onderzoeken

Op het deeltraject Wijk bij Duurstede – Amerongen wordt er op verschillende momenten in het jaar onderzoek gedaan. In onderstaand overzicht kunt u de planning zien voor 2023. De planning is echter onder voorbehoud en kan nog gewijzigd worden. Meer informatie over de conditionerende onderzoeken kunt u vinden op www.hdsr.nl/sterkelekdijk/onderzoeken.

 • Herhalingsmeting deformatiemetingen
 • Radardetectie onderzoek
 • Landmeetkundige opname
 • Plaatsen peilbuizen
 • Proef kunststof damwanden
 • Sondering ten behoeve van verticale constructies
 • Aanvullend ecologisch onderzoek
 • Radardetectie onderzoek
 • Proefsleuvenonderzoek
 • Aanvullend proefsleuvenonderzoek
 • Plaatsen peilbuizen
 • Proef kunststof damwanden
 • Proef SoSeal
 • Milieuhygiënisch (water) onderzoek
 • Aanvullend ecologisch onderzoek
 • Ruiming van explosieven door EODD
 • Proefsleuvenonderzoek
 • Opgravingen
 • Aanvullend proefsleuvenonderzoek
 • Landmeetkundige opname
 • Plaatsen peilbuizen
 • Proef kunststof damwanden
 • Proef SoSeal
 • Milieuhygiënisch (water) onderzoek
 • Nulmeting werklocaties/depotlocaties
 • Aanvullend ecologisch onderzoek
 • Ruiming van explosieven door EODD
 • Proefsleuvenonderzoek
 • Opgravingen
 • Plaatsen peilbuizen
 • Bouwkundige 0-opname voor aanvang van de uitvoering
 • Proef kunststof damwanden
 • Proef SoSeal
 • Nulmeting werklocaties/depotlocaties
 • Aanvullend ecologisch onderzoek
 • Ruiming van explosieven door EODD
 • Opgravingen
 • Herhalingsmeting deformatiemeetbouten
 • Plaatsen peilbuizen
 • Bouwkundige 0-opname voor aanvang van de uitvoering