Nadeelcompensatie

Wanneer kunt u nadeelcompensatie aanvragen?

U kunt nadeelcompensatie aanvragen als:

 • u geen schuld heeft aan de schade en u er alles aan heeft gedaan om uw schade te beperken;
 • de schade het gevolg is van activiteiten die het waterschap (volgens de wet) mag uitvoeren;
 • u in verhouding meer schade ondervindt dan andere burgers in een vergelijkbare situatie;
 • de schade niet valt binnen het normale maatschappelijke- of ondernemingsrisico.

Heeft u al een andere vergoeding gekregen voor de schade (bijvoorbeeld van de verzekering)? Dan kunt u geen nadeelcompensatie meer aanvragen bij het waterschap.

Hoe vraagt u nadeelcompensatie aan?

Schrijf een ondertekende brief of e-mail naar het waterschap met daarin:

 • uw naam of de naam van de persoon die nadeelcompensatie aanvraagt, uw adres en uw telefoonnummer;
 • de datum waarop u de brief naar ons stuurt;
 • een beschrijving van de schade en hoe het waterschap dit volgens u heeft veroorzaakt;
 • Het schadebedrag (of een schatting); een beschrijving hoe u aan de hoogte van het schadebedrag komt.
 • Let op: Stuur ook kopieën van brieven of andere papieren mee die met uw aanvraag om nadeelcompensatie te maken hebben.

Stuur uw brief naar:

Het college van dijkgraaf en heemraden van

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

t.a.v. team Juridische Zaken

Postbus 550

3990 GJ Houten

Stuur uw e-mail naar: sterkelekdijk@hdsr.nl

 • Vermeld alstublieft bij het onderwerp: verzoek nadeelcompensatie
 • Begin uw bericht met:

Aan het college van dijkgraaf en heemraden van

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

t.a.v. team Juridische Zaken

Wat doen wij met uw aanvraag?

Nadat u de aanvraag heeft verstuurd doen wij het volgende:

 • U krijgt van ons bericht dat wij u aanvraag hebben ontvangen.
 • Soms is het heel duidelijk. U hoort dan snel of u nadeelcompensatie krijgt.
 • Wij kunnen ook besluiten om uw verzoek aan een onafhankelijke commissie voor te leggen. In dat geval ontvangt u hierover bericht.
 • De onafhankelijke commissie van deskundigen adviseert het dagelijks bestuur.
 • Het dagelijks bestuur beslist of u nadeelcompensatie krijgt.
 • U hoort van ons of u nadeelcompensatie krijgt.