Planning

2017-2019: Verkenningsfase (voltooid)

2019 - eind 2021: Planuitwerkingsfase

2023: Realisatiefase uiterwaard (nu)

2023 - 2024: Realisatiefase dijk