Planning

2017-2019: Verkenningsfase (voltooid)

2019 - eind 2021: Planuitwerkingsfase

vanaf begin 2022: Realisatiefase uiterwaard (nu)

vanaf begin 2023: Realisatiefase dijk