Uitleg Prolocksysteem Salmsteke - 17 november 2021

Header mailchimp logo Salmsteke Ontkiemt!

Beste Dijkbewoner(s),

Gisteren informeerden wij u over de verlenging van de terinzagelegging en de wandelingen en inloopbijeenkomst.
Op het moment van de wandelingen staat er ook een proefopstelling Prolock. Het doel van deze veldproef is het toetsen van de beste aanbrengmethode van de Prolock Filterschemen voor de dijkversterking. Tijdens de proef worden verschillende aanbrengmethoden uitgeprobeerd. In de uiterwaard worden schermen van 6 meter aangebracht en nabij de in- en uitrit worden de 10 meter schermen beproefd.

Uitleg Prolocksysteem

Omdat bij uw perceel het Prolock wordt toegepast, wil ik u hier speciaal op attenderen. Ik nodig u graag uit om mij op 17 november om 16.00 uur bij de testopstelling te ontmoeten voor een uitleg over het Prolocksysteem en wat het voor uw situatie betekent.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn hierbij aanwezig te zijn, dan kunt u ervoor kiezen de uitleg over Prolock te krijgen tijdens de inloopbijeenkomst. Bijgevoegd vindt u een overzichtskaart (pdf, 1.3 MB) van het gebied bij uw huis, waar de testopstelling te vinden is.

Inloopbijeenkomst

Naast de uitleg van 17 november om 16.00 uur, bent u van harte welkom ons in de avond te ontmoeten. We staan voor u klaar in het Dorpshuis in Lopik om u informatie te geven over de ontwerpbesluiten en het Prolocksysteem. U kunt dan al uw vragen aan ons stellen. Komt u ook?

  • Wanneer: woensdag 17 november
  • Tijd: tussen 19.30 en 21.30 uur (keuze uit twee tijdslots)
  • Waar: Dorpshuis de Schouw, M.A.A. Schakelplein 6, 3411 DJ Lopik

Informatie en contact

Wilt u meer informatie over het project Salmsteke en de terinzagelegging?
U kunt voor al uw vragen over de dijkversterking contact opnemen met omgevingsmanager Ralph Gaastra: ralph.gaastra@hdsr.nl,
tel. 06-245 863 24.

Namens het hele team,

Ralph Gaastra
Omgevingsmanager Salmsteke
Sterke Lekdijk