Nieuwsbrief Salmsteke

Header mailchimp logo Salmsteke Ontkiemt!

Het begin van de zomer is een goed moment om u de laatste stand van zaken te vertellen rond dijkversterkingsproject Salmsteke.

In deze nieuwsbrief leest u...

  • hoe we het Voorlopig Ontwerp presenteren via twee wandelingen in Salmsteke.
  • wat we de afgelopen tijd hebben gedaan.
  • wat er de komende tijd aankomt.
  • wat coördinator grondzaken Mike Seelen doet.
  • wat de herinneringen aan de Lekdijk zijn van een inwoner van Lopik: Teus Eikelenboom.
  • kort nieuws over het deelproject.

U vindt de laatste editie van de nieuwsbrief Salmsteke rechtsbovenin op de documentenpagina van het deeltraject Salmsteke.

Wij wensen u veel leesplezier en natuurlijk een heel fijne zomer!

Namens het hele team,

Ralph Gaastra