Nieuwsbrief Salmsteke - zomer 2021

Header mailchimp logo Salmsteke Ontkiemt!

Beste belangstellende,

Project Salmsteke vordert gestaag. We zitten in de planuitwerkingsfase en praten u via deze nieuwsbrief graag bij.

In deze nieuwsbrief:

  • vertellen we over de voortgang van de projectplannen.
  • delen we informatie over innovaties voor de dijkversterking.
  • maakt u kennis met onze technisch manager Reinoud van Oosten.
  • leest u over de verschillende voorbereidende onderzoeken die we gaan uitvoeren.
  • vertelt Annemarie Ekhart over haar band met de Lekdijk.

Veel leesplezier!

Lees de nieuwsbrief > (pdf, 4 MB)

Namens het hele team,

Ralph Gaastra
Omgevingsmanager Salmsteke
Sterke Lekdijk