Veldproef Prolock Delta Filterscherm levert waardevolle data op

Voor de versterking van de Lekdijk voeren we bij dijkversterkingstraject Salmsteke proeven uit met een innovatieve techniek om piping te voorkomen. In ons nieuwsbericht van 21 december schreven we over de proefopstelling voor dit Prolock Filterscherm en dat de eerste veldproef is afgerond. Graag delen wij met u welke resultaten hieruit naar voren zijn gekomen.

Invloed Prolock Filterschermen op piping

Bij hoogwater spoelt zand weg onder de dijk. Deze ‘piping’ veroorzaakt instabiliteit van de dijk. Met Prolock Filterschermen willen we dit voorkomen. Hiervoor plaatsen we schermen als verticale constructie in de grond. De filterschermen laten kwelwater door (grondwater, dat door grote waterdruk aan de oppervlakte komt), maar voorkomen tegelijk het wegspoelen van het zand. De dijk behoudt daardoor zijn stabiliteit. Door de verticale plaatsing hebben de schermen maar weinig ruimte nodig, met maar minimale impact op de omgeving.

Resultaten eerste veldproef en aanpak tweede proef

Met veldproeven onderzoeken we of en hoe we de schermen voor de dijkversterking kunnen plaatsen.
De eerste veldproef van het Prolock Delta Filterscherm heeft in december 2021 plaatsgevonden in de uiterwaarden van Salmsteke. Voor het plaatsen en testen van de schermen werd gebruik gemaakt van de technieken trillen en boren. De veldproef heeft veel waardevolle data opgeleverd, en ook potentiële verbeterpunten. De schermen kwamen op een diepte van 6 meter zonder schade. Het installeren van schermen tot 10 meter verliep minder succesvol.

In juni vindt een tweede veldproef plaats op dezelfde locatie. Bewoners en organisaties in de buurt informeren we op tijd. In de tweede proef testen we het vullen van het scherm met het juiste filterzand. Verbeterpunten uit de eerste veldproef nemen we mee in deze proef.


Productinnovatie Sterke Lekdijk

Het Prolock Delta Filterscherm is de eerste concrete productinnovatie in het project Sterke Lekdijk als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Binnen dit project wordt in een innovatiepartnerschap samengewerkt met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Mourik Infra B.V., het Lek-ensemble en Van Oord. Het scherm is oorspronkelijk ontwikkeld als kunststof damwand door Profextru Productie b.v. Doel is om innovaties door te kunnen ontwikkelen, deze kennis te delen en toe te passen in de verschillende projectgebieden. Op woensdag 8 september 2021 presenteerde Mourik Infra bv het Prolock Delta Filterscherm voor het eerst op zijn test- en ontwikkellocatie in Groot-Ammers. Volgens het Innovatieplan ontwikkelt Mourik het Prolockscherm in 2022 verder door tot een geaccepteerde dijkversterkingstechniek. Bij een succesvolle doorontwikkeling wordt de techniek in 2023 als eerste toegepast in het deelproject Salmsteke van Sterke Lekdijk over een lengte van 1200 meter. Met deze productinnovatie vervullen we de pipingopgave op een duurzame manier.

Informatie en contact

Wilt u meer weten over de resultaten van de eerste veldproef met de Prolock filterschermen? Heeft u vragen over de dijkversterking bij Salmsteke? Neemt u dan contact op met ons projectteam, via sterkelekdijk@hdsr.nl. U kunt ook bellen met Koen Mathot, omgevingsmanager van dijkversterkingstraject Salmsteke, telefoonnummer 06 8294 1609.