Salmsteke dampend op weg naar emissieloos

Salmsteke is een deeltraject van het project ‘Sterke Lekdijk’ en onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Bij Salmsteke is het uitgraven van de nieuwe nevengeul bijna afgerond.

Op de foto is te zien dat het kleidepot ‘winterklaar’ wordt gemaakt door een waterstofkraan (let op de waterdamp-uitstoot) en een traditionele kraan. De uitgegraven klei is in depot gezet. Deze wordt later hergebruikt bij de dijkversterking. De overige grond is per schip afgevoerd en wordt hergebruikt bij een woningbouwproject elders in het land.

Door de nieuwe, bijzondere manier van samenwerken in het project, kunnen aannemers innovatieve toepassingen verder ontwikkelen en toepassen. Mede hierdoor kan Mourik Infra B.V. bij dit werk de nieuwste technieken inzetten. Zo maken ze gebruik van o.a. een elektrische kraan, een waterstofkraan, een elektrische trekker, een hybride diesel/waterstof trekker en een hybride bulldozer.

Door deze innovatieve manier van werken, is de uitstoot van schadelijke stoffen tot een minimum beperkt. Een mooi voorbeeld van duurzame dijkversterking. En daar zijn we trots op!

Heeft u vragen over het werk? Bel of app mij gerust.

Voor nu maak ik graag van de gelegenheid gebruik iedereen fijne feestdagen te wensen.

Met vriendelijke groet,

Koen Mathot,
omgevingsmanager
Tel.: 06 – 82 94 16 09