Polsstokvereniging Jaarsveld

We zijn benieuwd naar wat bewoners bindt met het gebied Salmsteke. Wat is hun band met de dijk en de uiterwaard? En wat vinden zij van de plannen? Teus Eikelenboom, penningmeester van de Polsstokvereniging Jaarsveld, vertelde ons het volgende

Hoelang bent u al betrokken bij Salmsteke?

“Al heel lang. Ik ben hier geboren en getogen en sinds 1966 lid van de pollsstokvereniging Jaarsveld (anno 1963). Eerst als springer en later als actief lid. Het is een kleine vereniging met ca. 100 leden (waarvan ca. 60 springers). Dus genoeg te doen. Iedere 3 weken zijn er wedstrijden en alles daaromheen organiseren we, van wedstrijdschema tot catering. Vorig jaar vond hier het Nederlands Kampioenschap plaats, waar zo’n 3500 mensen op af kwamen. Dat vergt wat organisatie. En daarnaast doe ik ook het onderhoud zoals het bijhouden van het gras, het zand en eventuele reparaties aan de schans of de springplanken. Ik doe dat nog steeds graag. In de zomer kom ik er vrijwel dagelijks.”

Het polsstokspringgebied ligt dicht op de dijk? Hoe kijkt u aan tegen de plannen?

“Het is zeker spannend. Maar er is me toegezegd dat het polsstokspringgebied in Salmsteke kan blijven. In 2009 hebben we gerenoveerd en vanwege de records die gesprongen werden, moest het zand verder naar achter. Dat is in goed overleg met het waterschap gebeurd. Vanwege vroegere dijkversterkingen ligt er in de plas op ongeveer 4 meter diep veel klei. Ik sta er positief tegenover. We worden goed betrokken en kunnen onze zorgen delen.”

U heeft al eerder een dijkversterking meegemaakt. Hoe kijkt u daarop terug?

“Ik moet even goed in mijn geheugen graven. Ik denk dat dat toch zeker 30 jaar geleden is. Maar ik kan me herinneren dat de dijk een tijdje afgesloten was. Echt veel hinder gaf dat niet. Het was zo gepland dat de wedstrijden door konden gaan. Daarnaast, veiligheid gaat voor alles. De film ‘Het Wassende Water’ is hier in de buurt opgenomen en dan weet je direct waarom het nodig is.”

Wat verwacht u van de verbetering van de uiterwaard?

“Ik hoop dat er horeca komt waardoor er wat meer sociale controle is. Nu is het soms een wat onveilige plek. Maar ik weet niet of dat daarmee opgelost is, maar wellicht helpt het. En er zwemmen nog te veel mensen in de Lek. Zo gevaarlijk. Met de zwemplas erbij hoop ik dat dat een duik in de rivier ontmoedigt.”