Oefening Calamiteit met Zero-Emissie materieel Salmsteke

Op dinsdagavond 1 november is er een oefening gehouden op het project Salmsteke rondom incidenten met emissieloos materieel. Deze oefening was een samenwerking van Mourik met de brandweer Lopik.

De oefening bestond uit een persoon die onwel was geworden bij een ‘rokende’ rupskraan op waterstof. Doel was om ervaring op te doen om goed te kunnen handelen bij mogelijke incidenten in de toekomst. Zo is er gekeken naar de rupskraan op waterstof, de trekker op waterstof, de aanwezige elektrische rupskraan en de daarbij behorende accupakketten, opslag van gevaarlijke stoffen en het laadstation. In de nabespreking kwam naar voren dat het een leerzame ervaring was vanuit de brandweer. Er was sprake van goede feedback wederzijds, wat de veiligheid van het project ten goede komt.

In Salmsteke wordt momenteel gewerkt aan het ontwikkelen van de uiterwaard. Hier worden maatregelen gerealiseerd voor recreatie, natuur en waterkwaliteit. De werkzaamheden aan de uiterwaard duren tot april 2023, waarna gestart zal worden aan de dijkversterking van Salmsteke.