Nieuwsbrief Salmsteke Ontkiemt! staat online

Net voor de Kerst hebben we een nieuwe nieuwsbrief gepubliceerd voor Salmsteke Ontkiemt! In deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond het project.

Voorlopig Ontwerp

De afgelopen tijd stond in het teken van het Voorlopig Ontwerp. In augustus hebben we hierover wandelingen georganiseerd in het gebied. In de nieuwsbrief vertellen we meer over het Voorlopig Ontwerp en geven we antwoord op veel gestelde vragen.

Innovaties

Bij project Sterke Lekdijk zetten we vol in op het (door)ontwikkelen van innovaties voor de dijkversterking. Innovatiemanager Eddy van Haastregt vertelt in deze nieuwsbrief hoe dat in z'n werk gaat. Hoe komen we tot een innovatie en wat gebeurt er voordat een innovatie daadwerkelijk wordt toegepast?

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Verder is er in de nieuwsbrief aandacht voor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Met de Notitie informeren we u over de start van de milieueffectrapportage, de werkwijze en de wijze van effectbeoordeling bij de plannen voor de dijkversterking en de herinrichting van de uiterwaard.

En verder ...

  • Een terugblik op de afgelopen tijd
  • Een vooruitblik naar de komende tijd
  • De planning op hoofdlijnen
  • Kort nieuws

Lees de nieuwsbrief

Direct naar de nieuwsbrief van Salmsteke Ontkiemt! (pdf, 286 kB)


Aanmelden voor de nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief automatisch per mail ontvangen? Meld u zich dan aan via het aanmeldformulier.