Online bijeenkomsten dijkversterking Salmsteke-Schoonhoven: presentatie verkennende ontwerpen natuurontwikkeling uiterwaarden en meekoppelkansen

Op dinsdag 18 en donderdag 20 januari 2022 organiseert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden online bijeenkomsten voor belangstellenden, samen met de gebiedspartners provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeente Lopik. Het waterschap en gebiedspartners geven dan informatie over het dijkversterkingstraject Salmsteke-Schoonhoven. Centraal staan de eerste verkennende ontwerpen voor de uiterwaard en de kansrijke ideeën.

Natuurontwikkeling en beheer in de uiterwaarden

De komende jaren versterkt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de Lekdijk tussen Salmsteke en Schoonhoven. Tegelijkertijd werken de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer aan een natuurontwikkelingsproject in de uiterwaarden. Het doel van dit project is om in de uiterwaarden de kwaliteit van leefgebieden voor planten en dieren te verbeteren en biodiversiteit te vergroten. De gebiedspartners en het hoogheemraadschap hebben met elkaar afgesproken om het dijkversterkingsproject en de ontwikkeling van de natuur uit te voeren als één gezamenlijk project.

Online bijeenkomst

Voor de natuurontwikkeling in de uiterwaarden Collegewaard, De Bol en Willige Langerak is een verkennend ontwerp gemaakt, wat de partners graag willen presenteren tijdens een online bijeenkomst. Het waterschap en de gebiedspartners nodigen u uit om deel te nemen aan een online bijeenkomst op 18 of 20 januari 2022, waarin u uw inbreng over het gebied kunt geven. Kansrijke ideeën gaan mee in het gezamenlijke ontwerp van de uiterwaarden en de dijk. U kunt zich tot en met vrijdag 14 januari 2022 voor één van de vier sessies inschrijven via de aanmeldknop op de website van het waterschap www.hdsr.nl/sterkelekdijk/sas. De bijeenkomsten vinden plaats tussen 19.45 en 22.10 uur. Op de website vindt u meer informatie.

Online bijeenkomst

Het waterschap volgt de coronarichtlijnen van de Rijksoverheid, waardoor deze bijeenkomsten online plaatsvinden. Later in 2022 volgen meer bijeenkomsten, waarin onder meer de uitkomsten van deze online sessies worden gedeeld. Het waterschap hoopt bewoners en belangstellenden dan weer live te ontmoeten.

Sterke Lekdijk

De dijkversterking Salmsteke-Schoonhoven maakt deel uit van het project Sterke Lekdijk, de versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Sterke Lekdijk is op zichzelf weer onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Binnen dit programma wordt er voor 2050 circa 1500 kilometer aan dijken versterkt.

Houten, 21-12-2021

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatieadviseur Rudy van der Linden, tel: +31 30 634 57 00.