Evaluatie bewonersavonden Salmsteke - Schoonhoven

Header mailchimp logo SLD - SAS

Bewonersavonden Salmsteke - Schoonhoven

Bedankt voor uw komst naar de bewonersavond(en) over de dijkversterking tussen Salmsteke en Schoonhoven. We hopen dat u de avond(en) informatief vond en dat u voldoende ruimte heeft gekregen voor het stellen van uw vragen of inbrengen van ideeën. Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van de bewonersavond(en), laat het ons weten via sterkelelekdijk@hdsr.nl of bel met omgevingsmanager Koen Mathot op 06 3070 4713. Ook voor extra ideeën of aandachtspunten staan we natuurlijk open.

Hebt u een minuut voor ons?

We proberen onze bewonersavonden zo optimaal mogelijk in te richten. Daarom horen we graag hoe u het vond. Wat was er goed, wat kan er volgens u beter? Het invullen van de vragenlijst duurt twee minuten en uw antwoorden blijven volledig anoniem.

Naar de enquête

Doemeemetprojectsas.nl

Heeft u een goed idee voor de dijkversterking? Of wilt u graag meedenken in een werkgroep? Prik op de kaart of schrijf je in op www.doemeemetprojectsas.nl.

Met vriendelijke groet,
Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

handtekening Koen_v2

Koen Mathot
Omgevingsmanager Salmsteke – Schoonhoven
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden