Waterschap presenteert kansrijke alternatieven op digitale avonden, doet u mee?

De dijkversterking Salmsteke - Schoonhoven zit halverwege de verkenningsfase. Inmiddels zijn we aanbeland bij de volgende stap: de Nota Kansrijke Oplossingen. Op dinsdag 17 en donderdag 19 november presenteren we de denkrichtingen voor kansrijke alternatieven voor de dijkversterking. In verband met corona gebeurt dit tijdens digitale bewonersavonden. Tijdens deze avonden geven we meer uitleg bij de alternatieven en zijn we benieuwd wat u ervan vindt. Doet u mee?

Denkrichtingen kansrijke alternatieven

De afgelopen tijd hebben we de veiligheidsopgave in meer detail uitgewerkt. Tegelijkertijd zijn we met een werkgroep van bewoners aan de slag gegaan met kansrijke oplossingsrichtingen en hebben we informatie opgehaald bij onze gebiedspartners. Alle informatie is nu samengebracht in de Nota Kansrijke Oplossingen. In deze nota bespreken we de bedachte oplossingsrichtingen en welke denkrichtingen er op dit moment nog kansrijk en haalbaar zijn voor de dijkversterking: de kansrijke alternatieven. Er zijn nog drie denkrichtingen over:

Binnenwaartse versterking met inpassing bebouwing

 • Dijkversterking vindt vooral aan de landzijde plaats
 • Versterken wordt voornamelijk gedaan met grondoplossingen
 • Mogelijke aanvulling met verticale, constructieve versterking

Buitenwaartse versterking met ontwikkeling agrarisch landschap en natuur

 • Dijkversterking vindt vooral aan de rivierzijde plaats
 • Kansen voor ontwikkeling natuurwaarden door buitendijkse klei-ingraving
 • Versterken van agrarisch landschap

Verticale versterking met minimaal ruimtebeslag

 • Weinig ruimte nodig
 • Dijkversterking wordt met een verticale constructie gedaan
 • Hoogte opgelost met een vierkante versterking (binnen- en buitendijks)

We praten nu nog over alternatieven voor het gehele dijktraject. Het
uiteindelijke ontwerp (voorkeursalternatief) zal een combinatie van elementen zijn uit deze verschillende alternatieve oplossingen. Daarnaast is op bepaalde locaties maatwerk nodig.

Hoe gaan we verder?

De denkrichtingen voor kansrijke alternatieven worden verder in detail uitgewerkt. Daarbij luisteren we naar de omgeving, andere overheden en belanghebbenden en kijken we naar de technische en financiële haalbaarheid. We werken toe naar één voorkeursalternatief. In een nota voorkeursalternatief beschrijven we op hoofdlijnen wat de beste oplossing is om de dijk te versterken. Medio 2021 wordt het voorkeursalternatief vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap.


Digitale bewonersavonden

In verband met corona kunnen we op dit moment geen bewonersavonden op locatie organiseren. We beperken zoveel mogelijk onze reis- en contactmomenten om verspreiding van het virus tegen te gaan. Als alternatief organiseren we daarom digitale bewonersavonden op dinsdag 17 en donderdag 19 november. Op beide avonden zijn er twee tijdslots waaraan u kunt deelnemen. Inschrijven is noodzakelijk, zodat we u de deelnamelink kunnen opsturen.

 • Dinsdag 17 november 2020
  • 19.00 - 20.00u
  • 20.30 - 21.30u
 • Donderdag 19 november 2020
  • 19.00 - 20.00u
  • 20.30 - 21.30u

Voor deelname aan de digitale bewonersavonden heeft u geen extra software nodig. Een computer of laptop met goede internetverbinding is voldoende.

Het inschrijfformulier is gesloten. Wilt u alsnog vanavond deelnemen? Neem contact op met omgevingsmanager Koen Mathot: +316 3070 4713.

Bekijk de concept Nota Kansrijke Oplossingen

In de concept Nota Kansrijke Oplossingen leest u de achtergrond van verschillende denkrichtingen. Hoe zijn we samen met de omgeving tot bepaalde alternatieven gekomen? Waarom is de ene variant kansrijk en de ander niet? Via onderstaande links kunt u een samenvatting van de Kansrijke Alternatieven bekijken of leest u de volledige concept Nota Kansrijke Oplossingen.

Het gaat nu nog om de concept Nota Kansrijke Oplossingen. Reacties op de Kansrijke Oplossingen worden meegenomen en waar mogelijk verwerkt, voordat het document definitief wordt vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap op 4 december 2020.

Meer informatie & contact

Heeft u vragen over de concept Nota Kansrijke Oplossingen? Of heeft u hulp nodig bij het inschrijven voor de digitale bijeenkomsten? Neem contact op via sterkelekdijk@hdsr.nl of bel met omgevingsmanager Koen Mathot op 06 3070 4713.