Uiterwaarden en kansrijke ideeën centraal in livestreams

De provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden presenteerden op 18 en 20 januari de eerste ontwerpen voor de uiterwaarden bij het traject Salmsteke-Schoonhoven. Vanwege de coronamaatregelen vonden deze presentaties plaats via een livestream. Ook besteedden we aandacht aan de ingebrachte kansrijke ideeën.

In totaal woonden 45 deelnemers de drie online bewonersbijeenkomsten bij. Zij konden reageren op de schetsontwerpen en meekoppelkansen, zoals deze gepresenteerd werden door onze gebiedspartners. Door samen te werken met deze partners combineren we verschillende projecten met de dijkversterking en minimaliseren we de overlast.

Natura 2000 en wandelroutes

Gerwin Verdoold van Rijkswaterstaat gaf volgens de aanwezige deelnemers een heldere en overzichtelijke presentatie over de natuuropgaven in het gebied. Zo vertelde hij onder meer over het werk van Rijkswaterstaat om het Natura 2000-gebied te beschermen en de verschillende soorten vegetaties en dieren in stand te houden. Tineke Harlaar van Staatsbosbeheer legde vervolgens uit wat de plannen zijn voor te wijzigen wandelroutes en de gevolgen daarvan voor het uitlaten van honden in het gebied.

Kansrijke ideeën

Omgevingsmanager Koen Mathot presenteerde namens het waterschap de door u ingebrachte kansrijke ideeën, zoals het opknappen van De Heul, het aanleggen van rustpunten en het behouden van cultuurhistorische objecten, zoals peilschaalhuisjes. Koen deed de oproep om ook ideeën over parkeren bij de Lekdijk te delen met het projectteam. Al deze ideeën onderzoeken we om te zien hoe we concreet met het parkeren in het gebied kunnen omgaan.

Vragen tijdens de livestreams

De deelnemers aan de livestream stelden verschillende vragen, zoals over wandelroutes en het uitlaten van honden in de uiterwaarden. Sommigen uitten hun zorgen over de motorcrossers. Benieuwd naar onze reacties? Alle vragen en de gegeven antwoorden vindt u terug bij de veel gestelde vragen op onze website: www.hdsr.nl/sterkelekdijk/sas.


Live ontmoeting in de uiterwaarden

De komende maanden organiseren we nog wandelingen in de uiterwaarden, samen met onze gebiedspartners. U heeft dan volop de kans ons persoonlijk te ontmoeten en uw vragen te stellen over de geplande maatregelen. We houden u op de hoogte over deze ontmoetingen. Bent u er dan ook bij?

Vragen en contact

Was u bij de livestream en heeft u nog vragen? Kon u niet aanwezig zijn maar wilt u graag van gedachten wisselen over de besproken onderwerpen of andere zaken? Neemt u dan gerust contact op met Koen Mathot, telefoonnummer 06 8294 1609, of per e-mail via sas@hdsr.nl.

U kunt de presentatie teruglezen in onze documenten op de website: https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/salmsteke-schoonhove/documenten-salmsteke/.

Meldt u zich aan voor de digitale nieuwsbrief

Wilt u automatisch de digitale nieuwsbrief van project Salmsteke-Schoonhoven ontvangen? Meldt u zich dan aan via het aanmeldformulier op deze pagina:

Aanmelden nieuwsbrief Salmsteke - Schoonhoven - HDSR