Onderzoeken op en rond de dijk

Dijkversterkingstraject Salmsteke-Schoonhoven is bezig met het uitwerken van de plannen voor de versterking van de Lekdijk. Hiervoor meten we op en rond de dijk hoe hoog de grond is. Deze metingen voeren we uit in april en mei van dit jaar. Tegelijk kijken we dit jaar welke dieren en planten in het gebied leven.

Wat gaan we meten?

Op een aantal plekken langs de dijk willen we precies weten hoe hoog het terrein is, oftewel het maaiveld. Een landmeetkundig bureau – Kavel10 – voert deze terreinmetingen uit. Met deze gegevens kunnen we de plannen voor de dijkversterking verder uitwerken.

Wat groeit en leeft er langs de dijk?

Bij het versterken van de Lekdijk hebben wij aandacht voor de natuur en omgeving. Hiervoor is het belangrijk te weten welke planten en dieren leven bij de Lekdijk. Ingenieursbureau Sweco-Arcadis gaat op zoek naar de verschillende soorten bij dit deel van de dijk. Dit heet een ecologisch onderzoek. Zo komen we onder meer te weten of er bevers en andere beschermde planten- en diersoorten leven. Wanneer we aan de dijk gaan werken, nemen we passende maatregelen om deze dieren en planten te beschermen.


Wat betekenen deze onderzoeken voor u?

Foto van een metng met een gps-stok

Bureau Kavel 10 voert de terreinmetingen uit. Zij lopen over de grond en meten de hoogte met een gps-stok (zie de foto op deze pagina). Voor de ecologische onderzoeken gaat Sweco-Arcadis aan het werk. Dit gebeurt alleen op de dijk en in de uiterwaarden. Eigenaren en beheerders van grond waarop we onderzoeken moeten doen, hebben een brief ontvangen. In deze brief leggen we uit wat we gaan doen en waarom dit nodig is.

Heeft u vragen?

Wilt u meer weten over deze onderzoeken? Of heeft u een brief gekregen en wilt u daarover praten? Dan kunt u bellen met omgevingsmanager Koen Mathot, via nummer 06 82 94 16 09. Hij vertelt u graag meer.