Najaarsnieuwsbrief 2021 staat online

Met de najaarsnieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen voor dijkversterkingstraject Salmsteke-Schoonhoven. Zo kunt u onder meer lezen over de vaststelling van het Voorkeursalternatief.

In deze nieuwsbrief:

  • gaan we in op de totstandkoming van het Voorkeursalternatief.
  • leest u over de voorbereiding van de planuitwerkingsfase.
  • doen we een oproep voor uw deelname aan een te plannen bijeenkomst.
  • maakt u kennis met drie van onze gebiedspartners.

Volgend jaar gaan we aan de slag met de plannen voor de restauratie van De Heul, samen met de aannemer en onze vierde gebiedspartner, de gemeente Lopik.

Meldt u zich aan voor de digitale nieuwsbrief

Wilt u automatisch de digitale nieuwsbrief van project Salmsteke-Schoonhoven ontvangen? Meldt u zich dan aan via het aanmeldformulier op deze pagina.