Metingen tussen Salmsteke en Schoonhoven

Het waterschap voert van 19 tot en met 23 augustus metingen uit tussen Salmsteke en Schoonhoven. Het onderzoek vindt plaats in het kader van de geplande dijkversterking van dit deel van de Lekdijk.

Wat wordt er gemeten?

Voor de dijkversterking is het belangrijk dat het waterschap goed in kaart brengt wat de huidige staat van de Lekdijk en het omliggende gebied is. Daarom moeten sloten of plassen die deel uitmaken van het dijklichaam of de waterkering worden ingemeten. Het waterschap meet de lengte, breedte en diepte van de betreffende sloten en plassen. Met de resultaten van het onderzoek krijgen we beter inzicht in de opgave voor dit dijktraject. Hiermee beperken we de overlast tijdens de uitvoeringsfase.

Wat betekenen de metingen voor u?

Een aantal sloten of plassen die deel uitmaken van het dijklichaam of de waterkering liggen op eigen terrein. Als dit op uw perceel het geval is, komt een medewerker van Meet BV langs om de meting uit te voeren. De medewerker kan zich legitimeren en zal met een peilstok/meetstok de sloot of plas inmeten. U hoeft niet aanwezig te zijn tijdens het meten.

En na de metingen?

In het najaar van 2019 start de verkenningsfase voor het dijktraject tussen Salmsteke en Schoonhoven. Vanaf dat moment geven we het contact met dijkbewoners vorm.

Meer informatie

Heeft u vragen over de metingen of wilt u meer informatie over het deelproject Salmsteke - Schoonhoven? Neem contact op met omgevingsmanager Koen Mathot via: 06 3070 4713.