Maak kennis met dijkversterkingsproject Salmsteke - Schoonhoven

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden organiseert op 5 en 7 november kennismakingsbijeenkomsten over de dijkversterking tussen Salmsteke en Schoonhoven. Het waterschap ziet u graag op één van deze avonden en roept op om actief mee te denken.

Salmsteke - Schoonhoven

De Lekdijk is nu veilig en dat moet in de toekomst zo blijven. Daarom versterkt het waterschap de dijk de komende jaren tussen Salmsteke en Schoonhoven. Tegelijkertijd worden kansen op het gebied van natuur, ecologie, bereikbaarheid, recreatie en het landschap rond de dijk zoveel mogelijk meegenomen. Zo wordt de dijk veiliger en mooier.

Kom langs en denk mee

De dijk versterken en mooier maken kan het waterschap niet alleen. U kent het gebied het best. Daarom bent u van harte uitgenodigd voor één van de bewonersavonden over de dijkversterking op 5 of 7 november. U ontvangt meer informatie over de versterkingsopgave, maar we zijn vooral benieuwd naar uw inbreng. Wat is voor u belangrijk? Heeft u wensen of zorgen die we niet over het hoofd mogen zien? En wat is voor u de ideale manier om betrokken te worden bij de dijkversterking?

Data & locatie

Het waterschap ziet u graag op één van de bewonersavonden in Lopik. Kom langs en laat weten wat voor u belangrijk is.

  • Dinsdag 5 november, 19.30 - 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
    Dorpshuis de Schouw, Schakelplein 6, Lopik
  • Donderdag 7 november, 19.30 - 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
    Dorpshuis de Schouw, Schakelplein 6, Lopik

Avantri Dijkloop

Het projectteam is ook op 26 oktober te vinden bij de Avantri Dijkloop. Het waterschap is aanwezig in het start- en finishgebied met een informatiekraam. Hier kunt u terecht voor informatie over de komende dijkversterking. Op de bewonersavonden gaan we dieper in op de versterkingsopgave en hoe we de omgeving bij het project betrekken.


Meer informatie en contact

Koen Mathot
Koen Mathot
Omgevingsmanager

Bent u niet in de gelegenheid om op 5 of 7 november langs te komen in Lopik? Of wilt u meer informatie over het project? Laat het ons weten. Mail of bel met omgevingsmanager Koen Mathot.