Hoogwater op de Nederrijn en Lek, noodzaak voor de dijkversterking en prachtige plaatjes

Afgelopen week was het hoogwater op de Nederrijn en Lek. Door smeltwater uit de Alpen en veel regenval in het stroomgebied va de Rijn, steeg het water op de rivier snel. Op zondag 7 februari bereikte de hoogwatergolf de piek bij Lobith met een waterstand va 14,53 meter boven NAP. Een dag later was het hoge water in het stroomgebied van De Stichtse Rijnlanden, tussen Amerongen en Schoonhoven.

Hoogwater geeft noodzaak dijkversterking aan

Het hoogwater van afgelopen week laat nog maar eens goed zien waarom we in Nederland altijd moeten blijven werken aan waterveiligheid. De Rijn verandert steeds meer van een smeltwaterrivier in een regenwaterrivier. Tegelijkertijd komen er steeds vaker piekbuien voor. Naar de toekomst toe krijgen we daarom vaker te maken met hoogwater. En zal het hoogwater naar verwachting ook hoger worden. Daarop moeten we anticiperen. Bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden doen we dat met het versterken van de Lekdijk.

Water tegen de dijk

De komende jaren versterken we de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven. We beginnen volgend jaar met de realisatie van deelproject Salmsteke. Het deelproject Wijk bij Duurstede – Amerongen zal het tweede project zijn dat in uitvoering gaat. Tijdens de hoogwatergolf stond het water op verschillende plaatsen tegen de Lekdijk. Dat leverde nu geen problemen op, de dijk is voldoende stevig. Maar om dit ook naar de toekomst toe te garanderen, moeten we dijk versterken: daarvoor is project Sterke Lekdijk.

Prachtige plaatjes

In verband met het hoge water van afgelopen week was het waterschap extra alert. Er was geen reden tot zorg, wel werden er preventieve maatregelen genomen. Een rijdende inspectie over de Lekdijk, eenmaal per etmaal, was daar een voorbeeld van. Tegelijkertijd hebben we het hoogwater aangegrepen om prachtige beelden te schieten. Zowel voor als na de sneeuwval. We hebben de beelden verzameld in het fotoalbum op deze pagina.


Hoogwater op Nederrijn en Lek

Dronebeelden hoogwater