Aanvullend grondonderzoek op deeltraject nodig

Voor een goed beeld van de samenstelling van de ondergrond van de Lekdijk tussen Salmsteke en Schoonhoven is aanvullend grondonderzoek nodig. Vanaf 28 oktober tot en met 22 november zullen er metingen worden uitgevoerd.

Wat wordt er onderzocht?

Het is belangrijk om de samenstelling van de ondergrond van de dijk goed in kaart te brengen. Hiermee krijgen we als waterschap waardevolle informatie over de bodem. Dit resulteert in gerichter en nauwkeuriger werken, met als voordeel minder overlast tijdens de uitvoering. De metingen worden uitgevoerd door Medusa Bodem Beter in Beeld, in opdracht van het waterschap.

Wat betekenen de metingen voor u?

Een aantal metingen zullen plaatsvinden op percelen van eigenaren. Als dit voor uw perceel geldt, neemt een medewerker van Medusa Bodem Beter in Beeld contact met u op. Op de afbeelding bij dit bericht ziet u het gebied waar de metingen plaats moeten vinden bruin gearceerd. Wij vragen u vriendelijk toestemming te verlenen voor het uitvoeren van de metingen. Wenst u geen toestemming te verlenen, neem dan contact op met onze omgevingsmanager Koen Mathot.


Meer informatie & contact

Koen Mathot
Koen Mathot
Omgevingsmanager

Heeft u vragen over het aanvullende grondonderzoek? Laat het ons weten. Mail of bel met omgevingsmanager Koen Mathot.