Conditionerende onderzoeken

Op het deeltraject Salmsteke - Schoonhoven wordt er op verschillende momenten in het jaar onderzoek gedaan. In onderstaand overzicht kunt u de planning zien voor 2023. De planning is echter onder voorbehoud en kan nog gewijzigd worden. Meer informatie over de conditionerende onderzoeken kunt u vinden via www.hdsr.nl/sterkelekdijk/onderzoeken.

Ecologisch onderzoek

Mei 2023 - juni 2023

Status: Afgelopen

Verkennend onderzoek.

Juli 2023 - oktober 2023

Status: Huidig

Milieuhygiënisch (water) bodemonderzoek.

Landmeetkundige opname.