Start dijkversterking en ontwikkeling uiterwaarde Salmsteke

Gepubliceerd op 15 juni 2022

Op donderdag 23 juni wordt in de uiterwaarde van Salmsteke het officiële startsein gegeven aan de dijkversterkingswerkzaamheden van de Lekdijk en de ontwikkeling van natuur en recreatie. Innovatie, duurzaamheid en efficiëntie staan centraal bij het project Sterke Lekdijk. Deze dijkversterking is leidend voor de volgende dijkversterkingen in Nederland.

Bij het startschot gaan het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de gebiedspartners, de provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, Recreatieschap De Stichtse Groenlanden, Staatsbosbeheer, de gemeente Lopik en de Innovatiepartners van het project Sterke Lekdijk in gesprek over alle geleerde lessen. Er wordt ingegaan op het innovatieve partnerschap en - technieken zoals het Prolock Delta Filterscherm. Ook wordt gesproken over duurzaamheid en hoe de samenwerking verloopt met de gebiedspartners met het oog op de ontwikkeling van de uiterwaarden.  De uiterwaarde Salmsteke is het eerste traject aan de Lekdijk waar met de gebiedspartners een veilig en gevarieerd natuur- en recreatiegebied wordt ontwikkeld voor iedereen.

Dijkversterking in combinatie met de ontwikkeling van de uiterwaarden

Het waterschap en de gebiedspartners werken al jaren samen aan de gebiedsontwikkeling van het project Salmsteke Ontkiemt! Binnen dit project wordt de versterking van de Lekdijk gecombineerd met het herinrichten van de uiterwaard voor (rivier) natuur en recreatie. Door deze integrale manier van samenwerking, kunnen meerdere projecten in één keer worden uitgevoerd in handen van één aannemer. Dit is niet alleen praktischer en sneller, maar er is ook minder overlast voor de omgeving. De dijkversterking wordt gecombineerd met het aanleggen van nieuwe riviernatuur door middel van een nevengeul (naast de hoofdstroom van de rivier), natuurlijke graslanden en moeras, een veilige zwemplas en ruimte voor horeca. Daarbij wordt het gebied beter toegankelijk gemaakt voor wandelaars.

Inzet eerste rupsgraafmachine op waterstof

Heel bijzonder is ook de inzet van de eerste middelzware rupsgraafmachine op waterstof in Nederland. Innovatiepartner Mourik Infra heeft deze in eigen huis ontwikkeld en gebouwd, speciaal voor dit project. Een absolute primeur voor de emissieloze bouwplaats en ander emissieloos materieel.  Dit maakt deel uit van de groei naar een volledig emissieloze aanleg van de dijkversterking in 2029.  Nu in 2022 start de emissieloze uitvoering al op 40%. Hiermee is het project Sterke Lekdijk landelijk koploper in de transitie naar een emissieloze bouwplaats.

Planning van de werkzaamheden Salmsteke

Het is de bedoeling dat vanaf 23 juni 2022 de eerste werkzaamheden van start gaan, deze lopen door tot en met april 2023. Daarna volgen de werkzaamheden aan de dijk. De oplevering hiervan is begin 2024. Mourik Infra voert de werkzaamheden uit voor de Lekdijk en de herinrichting van de uiterwaarden.

Programma

  • 12:45 - 13:00 uur Ontvangst Salmsteke Ontkiemt!, Lekdijk-Oost 5-a in Lopik
  • 13:00 - 13:30 uur Plenaire programma
  • 13.30 - 13.45 uur Starthandeling
  • 13:45 - 15.00 uur Informatiemarkt
  • 15:30 - 16:00 uur Afsluitingswoord

Project Sterke Lekdijk

Het waterschap versterkt de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven over een totale lengte van 55 kilometer om de dijk ook in de toekomst voldoende veilig te houden. Zes deeltrajecten, waaronder Salmsteke Ontkiemt! vormen samen het project Sterke Lekdijk. Elk deeltraject bevindt zich in een ander stadium van de dijkversterking. Door ervaringen uit te wisselen, leren de verschillende trajecten van elkaar. Sterke Lekdijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hierin werken de waterschappen en het Rijk samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken: 1.500 kilometer dijken worden versterkt de komende dertig jaar.

Innovatiepartnerschap

Het innovatiepartnerschap bij project Sterke Lekdijk is een unieke samenwerking tussen Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en innovatiepartners Mourik Infra, Van Oord en de combinatie Lek-ensemble (Heijmans Infra, GMB Civiel en de Vries & van de Wiel).

Meer Informatie

Meer informatie over het project Salmsteke Ontkiemt! is te vinden op de webpagina: www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/salmsteke/

Logo's innovatiepartners van het project Sterke Lekdijk
Logo's innovatiepartners van het project Sterke Lekdijk