Loop mee met de Dijk3Daagse

Header mail

Beste bewoner/belangstellende,

Drie dagen wandelen op en langs de Lekdijk, en elkaar voeden met ideeën en inzichten over riviernatuur, dijkversterking, klimaatverandering en verhalen over de historie van de dijk: dat is de Dijk3Daagse. Loop jij op 15, 16 en/of 17 september ook mee met Els Otterman en Jeroen Haan, hoogheemraad en dijkgraaf van De Stichtse Rijnlanden?

Wandelen, pitch, programma

Dat kan een dagdeel zijn, een paar kilometer of misschien zelfs de hele 55 km tussen Amerongen en Schoonhoven. Ook is het mogelijk om een korte pitch te houden vanaf een mobiele zeepkist. Op woensdag- en donderdagavond kun je deelnemen aan het avondprogramma respectievelijk in Lunet aan de Snel in Schalkwijk en in het Nozemagebouw in IJsselstein. Alles natuurlijk onder voorbehoud van de dan geldende coronaregels.

Meelopen?

Wil je meelopen, of wil je dat wij je op de hoogte houden van het programma? Stuur een mail naar dijkdriedaagse@hdsr.nl.

Meer informatie

Op onze website vindt u meer informatie over het programma en de route van de Dijk3daagse.

Met vriendelijke groet,
Jeroen Haan (dijkgraaf) & Els Otterman (hoogheemraad)

Dijk3daagse