Kansrijke productinnovaties voor piping bij dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk zijn bekend

Bij Sterke Lekdijk wordt vol ingezet op duurzaamheid en innovaties. Om die innovaties mogelijk te maken, wordt er gewerkt in een Innovatiepartnerschap met drie aannemers. Het eerste concrete resultaat van die samenwerking is nu bekend. Zeven kansrijke productinnovaties om piping tegen te gaan zijn geselecteerd.

Zeven kansrijke innovaties

Piping betekent het onder het dijk door stromen van water, vanuit de rivier. Wanneer daar zand bij wordt meegenomen, kan de dijk instabiel worden. Hier kan op verschillende manieren iets tegen worden gedaan. Voor Sterke Lekdijk zijn er zeven kansrijke innovatieve manieren geselecteerd. Er is gekozen voor twee filtertechnieken; de grofzandbarrière en het Prolock filterscherm. Twee heave-oplossingen (kwelwegverlengend) worden (door)ontwikkeld en uitgewerkt: de kunststof damwand en SoSeal. De overige innovaties zijn een bentonietmat, de waterontspanner en een combinatie van een oplossing voor een simultane opgave van piping en macrostabiliteit (Mixed in Place & grondberm+).

Innovatiescan en doorontwikkeling

Met een uitgebreide innovatiescan van het waterschap, in combinatie met de aannemers en ingenieursbureaus, is de gehele dijk onder de loep genomen. Hierbij is gekeken naar de veiligheidsopgave, de ruimtelijke opgave en de geotechnische ondergrond. Door alle informatie te combineren en de mogelijke innovaties te toetsen op onder andere de genoemde factoren, werd duidelijk welke innovaties kansrijk zijn. De zeven geselecteerde innovaties worden doorontwikkeld en we gaan kijken hoe we in praktijksituaties de innovaties kunnen testen.

Innovaties voor andere faalmechanismen

Voor nu is gefocust op productinnovaties voor het faalmechanisme piping. Dit heeft te maken met de planning van het project, waarbij deelproject Salmsteke in 2022 de realisatiefase in gaat. Piping is daar de grootste opgave. De komende tijd worden ook de opgave voor de andere faalmechanismen, waaronder macrostabiliteit, en de bijbehorende innovaties verder in kaart gebracht.

Volledig persbericht

Het volledige persbericht staat ook op onze website: Kansrijke productinnovaties voor piping bij dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk zijn bekend