Kansrijke productinnovaties voor piping bij dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk zijn bekend

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en innovatie bij de dijkversterking Sterke Lekdijk. Innovaties worden (door)ontwikkeld en toegepast tussen Amerongen en Schoonhoven, een opgave van 55 kilometer. Om die innovaties mogelijk te maken, werkt het waterschap intensief samen met de markt in een Innovatiepartnerschap. Het eerste concrete resultaat daarvan is nu bekend: voor het faalmechanisme piping is er een voorselectie gemaakt van zeven kansrijke innovaties die verder worden uitgewerkt bij Sterke Lekdijk.

Zeven kansrijke innovaties

De zeven kansrijke productinnovaties zijn verdeeld over verschillende technieken en oplossingen. Er is gekozen voor twee filtertechnieken; de grofzandbarrière en het Prolock filterscherm. Twee heave-oplossingen (kwelwegverlengend) worden (door)ontwikkeld en uitgewerkt: de kunststof damwand en SoSeal. De overige innovaties zijn een bentonietmat, de waterontspanner en een combinatie van een oplossing voor een simultane opgave van piping en macrostabiliteit (Mixed in Place & grondberm+).

Innovatiescan

De zeven kansrijke innovaties voor piping bij Sterke Lekdijk zijn voortgekomen uit een uitgebreide innovatiescan. De gehele dijk is onder de loep genomen, waarbij is gekeken naar de veiligheidsopgave, de ruimtelijke opgave en de geotechnische ondergrond. Hierin werkte het waterschap in meer dan 20 sessies samen met ingenieursbureaus en de innovatiepartners. Het samenbrengen van alle partijen zorgde voor zich elkaar versterkende kennis en een verrijkende kijk op de kansen en uitdagingen die er liggen voor Sterke Lekdijk. Met als resultaat zeven mogelijke innovaties.

(Door)ontwikkelen van innovaties

De komende tijd gaat het waterschap aan de slag met het (door)ontwikkelen van de geselecteerde productinnovaties. Er wordt hiervoor een ontwikkelplan opgesteld. Daarin worden potentiële ontwikkelpunten genoemd, waaruit experiment-voorstellen voortkomen. Ook wordt gekeken naar mogelijke korte pilots of proeven per deelproject, om de innovaties in praktijksituaties te testen.

Innoveren om doelstellingen te behalen

Bij project Sterke Lekdijk is innoveren geen doel op zich, maar een effectief en noodzakelijk middel om de programmadoelstellingen te behalen. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Emissieloos dijkversterken is een belangrijke ambitie en daarvoor is innovatie essentieel. Maar ook als het gaat om de verbinding van de dijkversterking met andere disciplines, zoals ruimtelijke ontwikkeling, ecologie en biodiversiteit of energievoorziening. Dat vraagt om vernieuwing en creativiteit. Daarnaast stimuleert het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), waar Sterke Lekdijk onder valt, innovatie. Om ‘jonge technieken’ op te schalen en breder toe te passen, zodat innovatieve technieken door het hele land ingezet kunnen worden. Tevens draagt innovatie bij aan de betaalbaarheid van het programma.

Innovaties voor andere faalmechanismen

Voor nu is gefocust op productinnovaties voor het faalmechanisme piping. Dit heeft te maken met de planning van het project, waarbij deelproject Salmsteke in 2022 de realisatiefase in gaat. Piping is daar de grootste opgave. De komende tijd worden ook de opgave voor de andere faalmechanismen, waaronder macrostabiliteit, en de bijbehorende innovaties verder in kaart gebracht.

Sterke Lekdijk

Sterke Lekdijk is een dijkversterkingsproject dat loopt van Amerongen tot Schoonhoven. Het project maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit is een landelijk programma waarbinnen voor 2050 meer dan 1300 kilometer aan dijk wordt versterkt om ons land klaar te maken voor de toekomst. Bij Sterke Lekdijk wordt er in een Innovatiepartnerschap gewerkt met drie marktpartijen: Mourik Infra, Van Oord en Lek-ensemble (Heijmans, GMB Civiel en de Vries & van de Wiel). Het waterschap en de innovatiepartners werken samen in alle lagen van het project.


Hoogwater Lekdijk, Wijk bij Duurstede

Meer informatie over Sterke Lekdijk en Innovatiepartnerschap

Wilt u meer weten over project Sterke Lekdijk en het Innovatiepartnerschap dat daarvoor gekozen is?

Contact over dit bericht

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatieadviseur Marc Wessels, tel: +31 30 209 7154.