Waterschap zet in op emissieloze dijkversterking en innovaties op grote schaal

Vandaag heeft de voorlopige gunning plaatsgevonden voor project Sterke Lekdijk. Innovatiepartners Mourik Infra B.V., Van Oord Nederland B.V. en de combinatie Heijmans Infra B.V. – GMB Civiel B.V. – de Vries en van de Wiel B.V. (Lek ensemble) komen aan boord om slimme, nieuwe oplossingen voor dijkversterkingen verder te ontwikkelen. En dat binnen een krachtige en vernieuwende aanpak: Innovatiepartnerschap.

Eeuwenoude dijk van groot belang voor Nederland

De Lekdijk is één van de belangrijkste rivierdijken van Nederland. Sinds 1122 beschermt deze dijk een groot deel van Midden- en West Nederland. Bij een dijkdoorbraak wordt een miljoen mensen in de Randstad bedreigd en ontstaat er tientallen miljarden Euro’s aan schade. De Lekdijk voldoet niet meer aan de huidige normen en moet versterkt worden over een lengte van 55 kilometer, van Amerongen tot Schoonhoven. Een belangrijke ambitie van het waterschap is dat de dijk goed wordt ingepast in het landschap en de omgeving. Waar mogelijk, worden de kansen voor het ontwikkelen van (rivier)natuur, recreatie, cultuurhistorie en mobiliteit samen met gebiedspartners benut. Simpelweg de dijk verhogen en verbreden is daarom geen optie, innovatieve oplossingen zijn nodig.

Innovatiepartnerschap

Om die oplossingen mogelijk te maken, kiest het waterschap voor een gedurfde en krachtige aanpak: Innovatiepartnerschap. Binnen deze Europese aanbestedingsvorm koop je iets in dat nog niet kant en klaar beschikbaar is. Voor Sterke Lekdijk gaan drie innovatiepartners aan de slag om innovatieve dijkversterkingsoplossingen die op pilotschaal al bestaan, nu op grotere schaal in te zetten. Wanneer de partners de ambities waar maken, mogen ze 1-op-1 door naar een volgend deelproject, zonder tussenkomst van een nieuwe aanbesteding.

Emissieloos project en innovaties

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft met het project Sterke Lekdijk marktpartijen uitgedaagd om de dijkversterking emissieloos uitvoeren. De innovatiepartners staan hier volledig achter en zien goede mogelijkheden om deze ambitie waar te maken. Het uitgangspunt is duurzame en innovatieve oplossingen met weinig of een positieve impact hebben op de omgeving.

Volledige persbericht

Lees het volledige persbericht rond de voorlopige gunning op onze website: Persbericht voorlopige gunning Sterke Lekdijk.


Sterke Lekdijk

Wat is Innovatiepartnerschap?

Meer informatie over Innovatiepartnerschap

Voor het project Sterke Lekdijk kiezen we voor de Europese aanbestedingsvorm Innovatiepartnerschap voor de gehele dijkversterking (planuitwerking + realisatie) van alle deeltrajecten. Op de subpagina Innovatiepartnerschap leggen we uit wat het precies inhoudt en wat onze visie hierop is.