Emissieloze dijkversterking en innovaties op grote schaal: waterschap heeft hoge ambities bij project Sterke Lekdijk

De voorlopige gunning voor dijkversterkingsproject Sterke Lekdijk van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft plaatsgevonden. Innovatiepartners Mourik Infra B.V., Van Oord Nederland B.V. en de combinatie Heijmans Infra B.V. – GMB Civiel B.V. – de Vries en van de Wiel B.V. (Lek ensemble) komen aan boord om slimme, nieuwe oplossingen voor dijkversterkingen verder te ontwikkelen. Duurzaamheid, innovatie en samenwerking zijn de kernwaarden van de krachtige en vernieuwende aanpak die is gekozen: Innovatiepartnerschap.

Eeuwenoude dijk van groot belang voor Nederland

De Lekdijk is één van de belangrijkste rivierdijken van Nederland. Sinds 1122 beschermt deze dijk een groot deel van Midden- en West Nederland. Bij een dijkdoorbraak wordt een miljoen mensen in de Randstad bedreigd en ontstaat er tientallen miljarden Euro’s aan schade. De Lekdijk voldoet niet meer aan de huidige normen en moet versterkt worden over een lengte van 55 kilometer, van Amerongen tot Schoonhoven. Een belangrijke ambitie van het waterschap is dat de dijk goed wordt ingepast in het landschap en de omgeving. Waar mogelijk, worden de kansen voor het ontwikkelen van (rivier)natuur, recreatie, cultuurhistorie en mobiliteit samen met gebiedspartners benut. Simpelweg de dijk verhogen en verbreden is daarom geen optie, innovatieve oplossingen zijn nodig.

Innovatiepartnerschap om innovaties verder te ontwikkelen

Om dat mogelijk te maken is een gedurfde en krachtige aanpak nodig, waarbij marktpartijen innovaties kunnen doorontwikkelen. Het waterschap heeft daarom gekozen voor de Europese aanbestedingsvorm Innovatiepartnerschap. Bij deze vorm van aanbesteden koop je iets in, dat nog niet kant en klaar beschikbaar is. Voor Sterke Lekdijk betekent het dat innovatieve dijkversterkingsoplossingen die op pilotschaal al bestaan, nu op grotere schaal zullen worden ingezet.

Emissieloze dijkversterking

Programmamanager Leon Nieuwland: “Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft met het project Sterke Lekdijk marktpartijen uitgedaagd om de dijkversterking emissieloos uit te voeren. Onze Innovatiepartners staan hier volledig achter en zien goede mogelijkheden om deze ambitie waar te maken.” Het uitgangspunt is duurzame en innovatieve oplossingen die een positieve impact hebben op de omgeving.

Krachtige, vernieuwende aanpak die interessant is voor het waterschap én de markt

Het project Sterke Lekdijk bestaat uit zes deelprojecten. De drie innovatiepartners krijgen ieder één deelproject toegewezen om de ontwikkelambities waar te maken. Daarvoor wordt nauw samengewerkt met het waterschap. Wanneer de innovatiepartners hun ambities waarmaken, mogen ze 1-op-1 door naar een volgend deelproject zonder tussenkomst van een nieuwe aanbesteding. Innovaties die op kleine schaal te kostbaar zouden zijn, kunnen zo wél mogelijk worden. Voor het waterschap betekent deze werkwijze dat er een innovatief en duurzaam project wordt neergezet. Ambtelijk opdrachtgever Els van Grol: “Innovatiepartnerschap gaat baanbrekende gevolgen hebben voor de versterking van de Lekdijk, het omliggende gebied en de markt op het gebied van innovaties, duurzaamheid en samenwerking. Daar ben ik heel trots op!”

Samenwerking is de sleutel tot succes

Ir. Gerwin van der Hoek, directeur Mourik Infra: 'Samen bouwen wij de dijk van de toekomst. Een nieuwe vorm van samenwerken gericht op innoveren met een win-win cultuur'. Dick van den Heuvel van het Lekensemble: ‘Het Lekensemble is verheugd met de voorlopige gunning en gaat ‘samen SMART’ naar één Sterke Lekdijk. Paul Vogelaar, directeur Van Oord: ‘Ontzettend mooi om met onze Marine Ingenuity bij te mogen dragen aan dit vooruitstrevende Innovatiepartnerschap. Met een gezamenlijke, duurzame en innovatieve aanpak realiseren we de Lekdijk waar iedereen trots op is’.

Voorlopige gunning

De drie innovatiepartners Mourik Infra B.V., Van Oord Nederland B.V. en de combinatie Heijmans Infra B.V. – GMB Civiel B.V. – de Vries en van de Wiel B.V. (Lek ensemble) hebben vandaag de voorlopige gunning gekregen voor project Sterke Lekdijk. Als er geen bezwaar wordt aangetekend door de overige inschrijvers, gaan het waterschap en de innovatiepartners vanaf augustus gezamenlijk aan de slag.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het project Sterke Lekdijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarin werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.100 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Meer informatie over project Sterke Lekdijk

Op de website van het waterschap staat meer informatie over het project Sterke Lekdijk en de aanbestedingsvorm Innovatiepartnerschap: www.hdsr.nl/sterkelekdijk.


Verdeling deelprojecten

  • De combinatie Heijmans Infra B.V. – GMB Civiel B.V. – Aannemingsmaatschappij de Vries en van de Wiel B.V. gaat aan de slag met deelproject Wijk bij Duurstede – Amerongen.
  • Van Oord Nederland B.V. gaat aan de slag met deelproject Culemborgse Veer – Beatrixsluis.
  • Mourik Infra B.V. gaat aan de slag met deelproject Salmsteke.

Contact en meer informatie

Marc Wessels
Communicatieadviseur

Neem voor vragen over dit persbericht contact op met communicatieadviseur Marc Wessels.