Besluit algemeen bestuur grondstrategie Sterke Lekdijk

Het algemeen bestuur heeft woensdag 13 mei bevestigd dat de strategienota grondverwerving Sterke Lekdijk gehanteerd blijft worden als uitvoeringskader voor de grondverwerving. Daarbij wordt de verduidelijkte en verbeterde strategienota grondverwerving Sterke Lekdijk gebruikt.

Verduidelijking en verbetering strategienota

Op 16 april 2020 heeft het college de verduidelijking en verbetering van de Strategienota grondverwerving Sterke Lekdijk ter consultatie aan de commissie Systeem, Kwaliteit en Keten (SKK) van het algemeen bestuur voorgelegd. Daarbij heeft een aantal bewoners en ondernemers van de gelegenheid gebruikt gemaakt om in te spreken. Het college heeft opnieuw goed geluisterd naar de belangen en zorgen van ondernemers, bewoners en commissieleden. De informatie uit de consultatie heeft geleid tot een bestuursvoorstel dat op 13 mei is voorgelegd aan het algemeen bestuur en is vastgesteld.

Hoe gaat het nu verder?

Het waterschap is zich bewust van de impact die grondverwerving kan hebben en vindt het van belang dat eigenaren weten wat de grondstrategie voor hun situatie inhoudt. Veel van de eerder gestelde vragen zijn beantwoord op de grondverwervingspagina. Mocht uw vraag daar nog niet tussen staan dan kunt u deze stellen en zullen wij zo snel mogelijk antwoord geven. Het waterschap zal de komende tijd met nadere informatie komen over de verdere uitwerking van de grondstrategie.

Uiteindelijk zullen met alle grondeigenaren persoonlijke gesprekken worden gevoerd en betrekken we daarin uw individuele belangen. Wanneer deze gesprekken plaatsvinden, is afhankelijk van de voortgang van de deeltrajecten. Pas als de dijkversterkingsmaatregelen bekend zijn kunnen de gesprekken over grondverwerving worden opgestart. Dit is voor veel trajecten nog ver weg. U krijgt hier als grondeigenaar automatisch bericht over.

Bestuursvergadering terugkijken

De vergadering van het algemeen bestuur van 13 mei was openbaar en is integraal terug te kijken. Bekijk de vergadering terug via de volgende link:

Bestuursvergadering 13 mei 2020