Start gespreksronde

Het is een tijd stil geweest, maar inmiddels is de planuitwerkingsfase van Nieuwegein opgestart. Omdat tijdens de coronaperiode het contact met name via digitale werksessies plaats heeft gevonden, vinden we het belangrijk om deze fase te beginnen met een persoonlijke kennismaking met de direct belanghebbenden. Daarom starten we in november met een gespreksronde met de eigenaren langs de dijk op wiens percelen werkzaamheden worden voorzien.

Tijdens deze gesprekken wordt het voorkeursalternatief toegelicht en worden vragen en wensen opgehaald. De eigenaren worden hiervoor persoonlijk benaderd.

Mocht u in november niet persoonlijk door ons benaderd worden, maar heeft u toch behoefte aan een gesprek? Laat het ons dan weten via sterkelekdijk@hdsr.nl, dan nemen we contact met u op.