Dijkversterking Jaarsveld - Vreeswijk gesplitst in twee delen

In de planuitwerkingsfase werken we de plannen verder uit

Het dijkversterkingstraject Jaarsveld-Vreeswijk loopt van de Beatrixsluis in Nieuwegein tot aan het dorp Jaarsveld. Het project startte in 2020 met onderzoek naar wat er nodig is om de dijk voldoende sterk te maken. Nu gaan we de plannen verder uitwerken: de planuitwerkingsfase. In deze fase werken we het ontwerp van de dijkversterking in detail uit. Dat doen we in overleg met bewoners en gebiedspartners. Voor deze fase hebben we de belangrijke keuze gemaakt het traject in twee delen te splitsen: van Jaarsveld tot aan Klaphek én van Klaphek tot de Beatrixsluis.

In december vorig jaar stelde het algemeen bestuur het Voorkeursalternatief voor de dijkversterking Jaarsveld-Vreeswijk vast. We vroegen u alweer een tijd geleden hierop te reageren. In dit document (pdf, 1.6 MB) kunt u lezen wat wij met uw reacties hebben gedaan.

Project Jaarsveld-Klaphek

Begin 2023 startte dit project met de planuitwerking. Daarbij staat de waterveiligheid voorop. Daarnaast houden we rekening met de wensen die er zijn voor het beheer van het gebied, de natuurwaarden, cultuurhistorisch erfgoed, agrarische waarden en recreatief gebruik. Het contact met u pakken we weer op. In eerste instantie via keukentafelgesprekken met bewoners of eigenaren aan de dijk.

De periode tot aan de zomervakantie gebruiken we om onze aanpak voor de uitwerking van het ontwerp af te ronden. In het najaar staat een brede informatiebijeenkomst op de planning. Dan informeren we iedereen over de stappen tot aan de formele (inspraak)procedures.

Voor het traject van Jaarsveld tot aan de grens met Nieuwegein (Klaphek) blijft Marloes Springer uw aanspreekpunt. Zij is bereikbaar via sterkelekdijk@hdsr.nl of 06 - 22706104.

Project Nieuwegein

Voor de uitwerking en realisatie van de dijkversterking in Nieuwegein wordt het gedeelte vanaf de gemeentegrens met IJsselstein tot aan de Beatrixsluis een apart project. We verwachten hier in het najaar te starten. Het blijft voor deze omwonenden dus nog even stil. Na de opstart informeren we u over de verdere planning en de te verwachten werkzaamheden.

Het project Nieuwegein krijgt te maken met een andere ervaren omgevingsmanager; Jan-Willem Vrolijk. U kunt nu al met vragen over dit project bij hem terecht via 06-15068498 of sterkelekdijk@hdsr.nl.

De laatste nieuwsbrief van het oorspronkelijke traject Jaarsveld-Vreeswijk is uit

Omwonenden en abonnees op de nieuwsbrief Jaarsveld-Vreeswijk hebben de laatste versie van deze nieuwsbrief op de mat ontvangen. Op basis van uw adresgegevens ontvangt u voortaan óf een nieuwsbrief over het traject Jaarsveld-Klaphek óf over het traject Nieuwegein.

Bent u nog geen abonnee? En wilt u op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief! Kies voor de button blijf op de hoogte op onze home pagina.