Inspraak mogelijk op Nota Voorkeursalternatief 'De Nieuwe Dijk' - november 2022 - Jaarsveld - Vreeswijk

Header mailchimp logo Sterke Lekdijk

Beste belangstellende,

Donderdag 1 december a.s. bespreekt de commissie Systeem, Kwaliteit en Keten (SKK) de plannen die zijn vastgelegd in de Nota Voorkeursalternatief 'De Nieuwe Dijk'. De commissie SKK adviseert het Algemeen Bestuur van het waterschap. De vergadering is openbaar. U kunt bij deze commissie inspreken. Dien hiervoor uiterlijk vóór het begin van de vergadering een verzoek in bij de voorzitter.

Aanmelden om in te spreken

Vraagt u via ons algemene telefoonnummer (030) 634 57 00 naar een medewerker van de afdeling Bestuursondersteuning of mail naar bestuurszaken@hdsr.nl.

Lees ook ons nieuwsbericht over het ontwerpplan dijkversterking Jaarsveld-Vreeswijk.

De strekking van de Nota VKA 'De Nieuwe Dijk' Jaarsveld-Vreeswijk

De strekking van de Nota Voorkeursalternatief 'De Nieuwe Dijk' Jaarsveld- Vreeswijk, legden we vast in een publieksfolder.

Vreeswijk - Klaphek

In deze publieksfolder

  • Leest u over ons Voorkeursalternatief (VKA).
  • Leest u hoe we tot dit Voorkeursalternatief zijn gekomen en wat het inhoudt.
  • Leest u hoe we verder gaan en wat de planning is.
  • Vindt u een verwijzing naar de volledige tekst van de Nota VKA Jaarsveld-Vreeswijk

Hier vindt u de publieksfolder.

Namens het projectteam,
Marloes Springer
Omgevingsmanager