Waardevolle gesprekken bewonersbijeenkomsten dijkversterking Jaarsveld-Vreeswijk

Woensdagmiddag 24 en donderdagmiddag 25 november 2021 organiseerde ons waterschap samen met de Provincie Utrecht, gemeente Nieuwegein en Staatsbosbeheer twee bewonersbijeenkomsten. We presenteerden de Kansrijke Oplossingen voor de dijkversterking en de eerste ideeën voor de ontwikkeling van de uiterwaarden.

Goede opkomst

Na een presentatie over de plannen was er gelegenheid om kaarten te bekijken en vragen te stellen. De opkomst was goed. Ongeveer twintig tot dertig deelnemers per bijeenkomst waren benieuwd naar de plannen en gingen in gesprek met medewerkers van de projectteams van het waterschap, de provincie, gemeente en Staatsbosbeheer. Ook bestuurder Els Otterman, hoogheemraad van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, was donderdag aanwezig om vragen te beantwoorden.

Na de verschillende digitale bijeenkomsten aan het begin van dit jaar, was het goed om elkaar nu ook in het echt te kunnen spreken. Hierbij volgden we vanzelfsprekend de geldende coronamaatregelen.

Kansrijke Oplossingen voor de dijkversterking

Gebiedspartners van het waterschap lichtten tijdens de bijeenkomsten de Kansrijke Oplossingen voor de dijkversterking toe. Zo vertelde Staatbosbeheer over de plannen voor de ontwikkeling van de gecombineerde uiterwaarden, de Graafsche Waard.

Naast vragen over de gepresenteerde oplossingen, waren er ook vragen over de grond die het waterschap voor de uitvoering van de plannen nodig denkt te hebben. Wilt u hier meer over weten? Neemt u dan contact op met Mike Seelen van team Grondzaken, via sterkelekdijk@hdsr.nl of 06 11 61 47 70. Meer informatie over grondzaken vindt u op onze website: https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/grondverwerving/.

Hoe gaan we verder?

We verzamelen alle inbreng van de bijeenkomsten. Waar mogelijk nemen we uw ideeën mee in de plannen van de dijkversterking. De komende maanden werken we de Kansrijke Oplossingen verder uit voor beoordeling. We maken de eerste ontwerpschetsen en brengen de kosten op hoofdlijnen in beeld. De combinatie van de meest geschikte onderdelen leidt tot een definitieve oplossing: het Voorkeursalternatief.

Rond de zomer organiseren we weer een openbare bijeenkomst waarin we de best mogelijke oplossing, het Voorkeursalternatief, met u bespreken. Bij het opstellen van het Voorkeursalternatief bekijken we ook welke meekoppelkansen we gelijktijdig kunnen uitvoeren. Meekoppelkansen zijn kansen die we samen met de dijkversterking kunnen uitvoeren, waardoor minder overlast is voor de omgeving. In het najaar van 2022 wordt het Voorkeursalternatief naar verwachting vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap.


Informatie

Voor meer informatie over de ontwikkelingen in de uiterwaarden kunt u terecht op de website van de provincie Utrecht: https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/natuur/natura-2000/uiterwaarden-lek.

Contact

Was u verhinderd, maar wilt u toch graag reageren? Of heeft u naar aanleiding van de bijeenkomsten nog vragen? Laat het ons weten via sterkelekdijk@hdsr.nl. Wanneer u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek over de plannen, kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van dit project, Marloes Springer. Zij is te bereiken via telefoonnummer 06 - 22 70 61 04.