Innovatiepartnerschap nu echt van start

Het waterschap heeft met de drie Innovatiepartners Mourik Infra, Van Oord en de combinatie Heijmans Infra - GMB Civiel - de Vries & van de Wiel (Lek ensemble) een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor project Sterke Lekdijk. Daarmee gaat het Innovatiepartnerschap echt van start.

Hoge ambities bij de versterking van de Lekdijk

De komende jaren wordt de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt over een lengte van 55 kilometer. Het waterschap draagt zorg voor veilige dijken, maar heeft daarnaast hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Met Innovatiepartnerschap kunnen die ambities worden gerealiseerd.

Innovaties en emissieloos dijkversterken

Bij project Sterke Lekdijk wordt er vol ingezet op innovaties en emissieloos dijkversterken. Door te kiezen voor Innovatiepartnerschap, wordt er intensief samengewerkt met verschillende marktpartijen om innovaties op grote schaal door te ontwikkelen. Tegelijkertijd wordt het mogelijk om emissieloos de dijk te versterken. De komende tijd wordt onderzocht welke innovaties er worden toegepast bij de verschillende deelprojecten.

Gunning

De gunning van project Sterke Lekdijk heeft inmiddels plaatsgevonden. Daarmee komen de Innovatiepartners Mourik Infra, Van Oord en de combinatie Heijmans Infra – GMB Civiel – de Vries & van de Wiel (Lek ensemble) per direct aan boord. Alleen met samenwerking en de durf om te vernieuwen kunnen innovaties vanuit de markt op grote schaal worden uitgerold. De partners stappen in bij de planuitwerkingsfase en vormen een gezamenlijk team met het waterschap.

Meer weten over Innovatiepartnerschap?

Bekijk voor meer informatie over Innovatiepartnerschap bij project Sterke Lekdijk op de pagina over deze bijzondere aanbestedingsvorm.

Volledige persbericht

Lees het volledige persbericht over het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst op onze website:

Duurzaam dijkversterken: emissieloos en innovatief door unieke samenwerking


Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst

Ondertekening Samenwerkingsovereenkomst