Bewonersavond over dijkversterkingstraject Irenesluis-Culemborgse Veer

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de Nota van Uitgangspunten klaar voor de versterking van de Lekdijk tussen de Irenesluis en het Culemborgse Veer. Hierin staat de uitgangssituatie voor het dijkontwerp. Tijdens de bewonersavond op 31 maart licht het waterschap deze nota toe. Er is dan ook mogelijkheid voor het stellen van vragen en inbrengen van ideeën. Omwonenden en iedereen die belangstelling heeft, zijn van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen.

Ontmoeten en informeren

Het waterschap gaat graag in gesprek over de Nota van Uitgangspunten op 31 maart om 19.30 uur in Sociaal Cultureel Centrum de Wiese te Schalkwijk. De nota is te bekijken op de website van het waterschap: https://www.hdsr.nl/buurt/sterke-lekdijk/irenesluis. Het waterschap start met een korte presentatie over de plannen en de volgende stappen. Daarna kunnen aanwezigen vragen stellen. Zij kunnen praten met het waterschap en de gebiedspartners over de dijkversterkingsopgave, grondverwerving en over hoe de dijk mooier kan worden. Gelijk met de dijkversterking voeren gebiedspartners – provincie Utrecht, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeenten Wijk bij Duurstede en Houten – andere projecten uit. Deze projecten komen ook aan bod. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via een aanmeldformulier op de website, telefonisch via het nummer 06 - 54 67 50 59 of per e-mail via icu@hdsr.nl.

Aanmelden

Meer informatie over de bewonersavond is te lezen in het laatste nieuws van project Irenesluis-Culemborgse Veer. Daarin staat ook de voorjaarsnieuwsbrief. Interesse in het meedenken over de uitwerking van verschillende oplossingen voor de dijkversterking van traject Irenesluis-Culemborgse Veer? Hiervoor is deelname mogelijk aan werkateliers of thematische werkgroepen. Thema’s zijn bijvoorbeeld natuur, cultuurhistorie en recreatie. Aanmelding hiervoor kan per e-mail, via icu@hdsr.nl.

Sterke Lekdijk

De dijkversterking Irenesluis-Culemborgse Veer maakt deel uit van het project Sterke Lekdijk, de versterking van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Sterke Lekdijk is weer onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dat programma versterkt voor 2050 ongeveer 1500 kilometer dijken in Nederland.

Houten, 17 maart 2022

Noot voor de redactie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatieadviseur Sterke Lekdijk Rudy van der Linden, tel: +31 30 800 2971.