Eerste nieuwsbrief Irenesluis-Culemborgse Veer

Header mailchimp logo Irenesluis - CuV

Beste belangstellende,

De eerste nieuwsbrief van dijkversterkingsproject Irenesluis-Culemborgse Veer is gereed. Graag informeren wij u over de start van de verkenningsfase.

In deze nieuwsbrief:

  • vertellen we over de eerste onderzoeken en de resultaten daarvan.
  • maakt u kennis met technisch manager Koen Volleberg.
  • belichten we een bijzondere plek langs de Lekdijk.
  • doen we een oproep aan alle belanghebbenden die willen meedenken met de plannen voor de dijkversterking.

Veel leesplezier!

Lees de nieuwsbrief > (pdf, 1 MB)

Namens het hele team,

Jan-Willem Vrolijk
Omgevingsmanager