Volgende gesprekken met bewoners verschoven naar voorjaar 2023

Het vervolg op de keukentafelgesprekken over de keuzes van het Voorkeursalternatief wordt doorgeschoven naar het voorjaar van 2023. Eerder gaven we bij de laatste bewonersavond aan te verwachten dat deze gesprekken zouden plaatsvinden in december en januari.  Omdat wij op dit moment nog een aantal onderzoeken afronden, kunnen de gesprekken pas later plaatsvinden. Om er zeker van te zijn dat we u de juiste informatie vertellen, zullen de gesprekken doorgeschoven worden naar het voorjaar van 2023. Wij zullen in die periode dan ook contact met u opnemen om een afspraak in te plannen.

Heeft u op voorhand vragen? U kunt contact opnemen met Marlous Heijne-Vonk via telefoonnummer 030-634 5807 of mailadres icu@hdsr.nl.